Hopp til innhold

Unge stemmer

Gjennom programmet Unge Stemmer støtter Bergen Nasjonale Opera talenter i startfasen av utdanning og karriere.

Per i dag er åtte unge sangere og én forfatter med i programmet, og vi har ambisjoner om å utvide med flere talenter over tid. Som medlemmer i Unge Stemmer blir talentene veiledet gjennom studiene, får roller i BNOs oppsetninger og medvirker på akademier.

- Mange operahus har talentprogrammer for ferdig utdannede kunstnere. Vårt program er unikt fordi vi støtter unge norske operatalenter mens de studerer i utlandet, forteller operasjef Mary Miller.

Unge Stemmer

Martina Starr-Lassen, Bjørn-Erik Ulvatne, Astrid Luisa Niebuhr og Ingvild Schultze-Florey er etablerte studenter, fra høsten 2015 ønsket vi fem nye sangere velkommen til Unge Stemmer: Marita Lervik, Kristin Frivold, Sondre Landvik, Susanna Yttri Solsrud og Elizaveta Agrafenina. Alle sangerne kommer fra Hordaland og studerer i Storbritannia. I 2016 ble Einar Stefansson også med i Unge Stemmer, han startet da studiene i Manchester etter mange år i Edvard Grieg Ungdomskor i Bergen.

Våren 2015 kunne vi med stolthet gratulere Anne Sofie Skålvik og Gustav Navas Hasfjord med Bachelor i sang og i 2016 Martina Starr-Lassen og Ingvild Schultze-Florey, som begge har valgt gå videre mot en mastergrad.

Flere av de unge sangerne har fått roller i våre oppsetninger, mens Astrid Luisa Niebuhr har skrevet librettoen til operaen Alt om min familie.

Talentprogrammet Unge Stemmer ledes av sanger og pedagog Simon Kirkbride og er støttet av Kavlifondet.

Relaterte artikler