Skip to main content

Write a science opera

Prosjektet har som mål å tilby skoleelever kreative tilnærminger til naturfag skolepensum ved å skape og fremføre nyskrevede vitenskapsoperaer.

Det aller første WASO prosjektet ble iscenesatt av Bergen Nasjonale Opera og fikk mye positiv tilbakemelding både fra de involverte skolene og media.

Vi er stolte over at prosjektet nå har blitt utvidet, og av vårt samarbeid med Høgskulen Stord/Haugesund (HSH).

WASO samarbeid med Portugal - prosjekt Skylight

Elever i 4 portugisiske og 2 norske skoleklasser får veiledning fra kunstnere og naturfagspesialister mens de utvikler vitenskapsoperaene. Operaene skal handle om ulike temaer innenfor feltet "Earth: a Living Planet", som for eksempel vulkaner, global oppvarming, og lys fra universet.

Skolene i Norge som skal være med i prosjektet er Haukeland skole i Bergen (5 klasse), som skal lage en opera om global oppvarming, og Rommetveit Skole på Stord (4 klasse), som skal lage en opera om lys fra universet. Elevene på Rommetveit skole skal, gjennom operaen, være med i "SkyLight - a Global Science Opera".

SkyLight har fått formell endorsering fra International Astronomical Union, og er en del av UNESCOs International Year of Light 2015. Elevene i SkyLight skal, sammen med elevene i Portugal og 25 andre land, skape og fremføre en opera om lys fra universet sammen med hjelp av IKT verktøyet Adobe Connect.

Som forberedelse for prosjektet deltok 7 portugisiske lærere i WASO sommerskolen på Stord i August, 2014.

Skoleprosjekter i Hordaland

WASO - Haukeland 5 trinn på Haukeland skole har skrevet og fremført en vitenskaps-opera basert på global oppvarming. Prosjektet var i samarbeid med HSH og var EU støttet. Operaen fikk navnet "To jord" og hadde premiere 7. mai 2015. Operaen ble så gjennomført for hele skolen, hvor 60 barn deltok og omtrent 300 elever fikk oppleve forestillingen.

WASO - Stord Til høsten skal det gjennomføres et arrangement på Stord. Arrangementet blir igjen et samarbeid mellom HSH og BNO og skal brukes som et kontrast til WASO - Haukeland prosjektet. Vi estimerer at 100 elever blir involverti prosjektet.

BILDER OG VIDEO FRA SKOLEPROSJEKTENE

Promo video for "SKYLIGHT -a Global Science OPERA"

Bilder fra operaen "To jord" på Haukeland Skole

Waso Blogg 386X196
Waso Nett 2 371X526
Waso Nett 1 292X197
Waso Nett 4 297X455

Reportasje på portugisisk nasjonal TV

Portugisisk nasjonal TV har laget en reportasje om WASO prosjektet og CMSM skolen i Porto. Om du ikke kan språket er det likevel en fin anledning til å få et inntrykk av prosjektet

Stor takk til våre samarbeidspartnere:

Related articles