Hopp til innhold

Siste kapittel - En festival om aldring

Premiere: 20. juni 2020 Spilleperiode: 20. juni 2020

På bakgrunn av korona-situasjonen er aldringsfestivalen Siste Kapittel utsatt til juni 2021. I mellomtiden kommer en digital konsert, som strømmes 20. juni 2020, med Bergen Guttkor.

KONSERT MED BERGEN GUTTKOR
Velkommen til en digital konsert hvor Edvard Grieg Guttekor fremfører fire sanger av Erik Bye. Konserten finner sted lørdag 20. juni.

Blå salme, tekst Erik Bye, melodi og arr. Henning Sommerro
Gammel er min fjord, tekst og melodi Erik Bye, Arr. Eilert Tøsse
Vår beste dag, tekst Erik Bye, melodi Jon K Rosslund, arr. Arne Søholt
Vårherres klinkekule, tekst Erik Bye, melodi Finn Ludt, arr. Arne Søholt

Med musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester

AVLYST FESTIVAL I 2020
Avlyst/utsatt til sommeren 2021: Vi ønsker å vente til det er helt trygt for alle som ønsker å delta på festivalen og har derfor besluttet å utsette Siste kapittel med et helt år, til 18. og 19. juni 2021.

OM FESTIVALEN I 2021

Uansett alder: Velkommen til en todagers kulturfestival som feirer livets siste kapitler.

Vi ønsker å feire livets siste kapitler ved å utfordre stereotypiske forestillinger om alderdommen. Festivalen bygger på norsk og internasjonal kunst og kulturarv. Den byr på et vidt spekter av forestillinger, presentasjoner, debatter og møter med kunstnere, forfattere, forskere fra ulike disipliner, politikere og profesjonelle innen helsesektoren.

Festivalen ønsker å engasjere og utforske hvordan slutten på en historie ofte er den viktigste. De siste kapitlene kaster ofte nytt lys over hele livshistorien. Også for yngre mennesker er det viktig å vite dette: det kan gi dem større innsikt i egen sårbarhet og foranderlighet og kan bidra til å fremme solidaritet på tvers av generasjonene.

Ved å bringe sammen kunstnere og intellektuelle, akademikere, politikere samt personer som bruker og yter offentlige tjenester, oppfordrer festivalen oss til å tenke over hva deltakelse betyr både sent i livet og i livet generelt, som medborger, yrkesutøver eller som hovedperson i sin egen livshistorie.

Operasangerne tilknyttet Bergen Nasjonale Opera opptrer med arier og duetter.

Besøk festivalens nettside

Gratis inngang!

Festivalen er utviklet i samarbeid med Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Bergen Sanitetsforening.

Samtlige spilledatoer


20/06 Lørdag 19.30
Gratis inngang
Gratis inngang