Hopp til innhold

Barn og unge

Hvert eneste år engasjerer Bergen Nasjonale Opera hundrevis av lokale barn og unge i opera som kunstform.

Write A Science Opera

Opera i skolen

Bergen Nasjonale Operas virksomhet engasjerer årlig flere hundre barn og unge i regionen. Vi vil at barn og unge skal oppleve at opera er en levende kunstform som angår dem.

Img 2767

Barnekor

Som en del av vår virksomhet medvirker jente- og guttekor, samt sangere fra Edvard Grieg Ungdomskor i våre operaer.

Ms Bno 1041

Edvard Grieg Kor

Det profesjonelle koret Edvard Grieg Kor er fast operakor i Bergen Nasjonale Operas produksjoner.