Hopp til innhold

Opera i skolen

Bergen Nasjonale Operas virksomhet engasjerer årlig flere tusen barn og unge i hordalandsregionen. Vi vil at barn og unge skal oppleve at opera er en levende kunstform som angår dem.

Vi tror at aktiv deltakelse er den beste måten å bli kjent med opera på. Derfor inviterer vi barn og unge til å delta i skapende prosesser sammen med våre operapedagoger. 

Gjennom deltagelse i BNOs prosjekter, vil barn og unge få økt kunnskap, selvfølelse, selvinnsikt og trygghet. På den måten bidrar også prosjektene til barnas allmenne utvikling.

Medlemmer i Bergen gutte- og Bergen jentekor medvirker i våre operaer. 18 medlemmer fra Bergen guttekor gjorde for eksempel en formidabel innsats i operaen En midtsommernattsdrøm høsten 2015, her avbildet sammen med Puck, spilt av Miltos Yerolemou:

En midtsommernattsdrøm

BNO lager også opera for og med barn og unge. Ungdomsoperaen Alt om min familie hadde urpremiere i Fana kulturhus januar 2014.

OPERA I SKOLEN / DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
Prosjekt Opera - inspirasjonskurs og generalprøve

Den kulturelle skolesekken i Bergen og Bergen Nasjonale Opera har i en årrekke hatt et godt samarbeid. Elever på ungdomskolene i Bergen får gjennom samarbeidet møte operakunst på et profesjonelt nivå. I samarbeid med Hordaland fylkeskommune kan vi gi samme tilbud til videregående skoler.

Tilbudet er i to deler: et program som gir innføring i operasjangeren for elevene på skolen, og deretter generalprøve i Grieghallen i Bergen.

Våre operapedagoger besøker skolen og møter elevene i klasse/gruppevis. De vil på en underholdende måte presentere tematikk, karakterer og komponist. I løpet av programmet, som tar ca. to timer, vil elevene også bli aktivisert med noen lekende og praktiske utfordringer.

På generalprøven i Grieghallen er det på tide å møte den storslåtte operaen - med fullt orkester og sangere, samt kostyme og scenografi - og til siste prøve før den store premièren!

Våre operapedagoger har mange års erfaring med å formidle opera til elever.

PROSJEKTER I SKOLEN
8.-10. trinn ved alle skoler i Bergen kommune kan melde seg på Prosjekt Opera. Det er også mulig å melde seg på Write a Science Opera-prosjekter (WASO) i samarbeid med Høyskolen Stord Haugesund (HSH). Dette er prosjekter der de unge selv utvikler sine ideer, tekster og musikk til musikkteaterforestillinger. Antall plasser er begrenset, så "første-mann-til-møllen"-prinsippet gjelder.

INTRODUKSJONSFORESTILLING FOR VIDEREGÅENDE SKOLER:
Elever i videregående har nådd en alder og en modenhet som setter dem i stand til å gjøre viktige valg for fremtiden, bl. a. hvilke kunstformer som appellerer til dem og som vil kunne gi verdifullt påfyll i hverdagen. I tillegg står noen overfor valg av yrker innenfor ulike kunstfag.

Elevene blir invitert til generalprøven på våre operaer i Grieghallen. I forkant får videregående skoler i Hordaland tilbud om en introduksjonsforestilling som besøker skolen. Tre kunstnere behandler tematikk og karakterer i operaene på en underholdende måte, samtidig som de presenterer komponistene og tiden de levde i.

Send e-post til info@bno.no dersom din skole ønsker mer informasjon og påmelding til introduksjonsforestillinger. 

Bilder fra tidligere prosjekter:

Relaterte artikler