Hopp til innhold

Opera i skolen

Bergen Nasjonale Operas virksomhet engasjerer årlig flere tusen barn og unge i hordalandsregionen. Vi vil at barn og unge skal oppleve at opera er en levende kunstform som angår dem.

Sesongen 2018/19 har vi to ulike prosjekt i samarbeid med skolene: Høsten 2018 skal elever fra 7. trinn fra fem ulike skoler på Vestlandet, fordelt på tre fylker, få delta på scenen i kammerversjonen av Carmen. (Dette skoleprosjektet er fulltegnet.) Våren 2019 inviterer vi til inspirasjonskurs og generalprøve på operaen Werther av Jules Massenet for elever i grunnskolen, gjennom Den kulturelle skolesekken.


(Fotoet under: 18 medlemmer fra Bergen guttekor gjorde en formidabel innsats i operaen En midtsommernattsdrøm høsten 2015, her avbildet sammen med Puck, spilt av Miltos Yerolemou:)

En midtsommernattsdrøm


GRUNNSKOLEN: INSPIRASJONSKURS & GENERALPRØVE

Tilbudet for grunnskolen er i to deler: Først et to timers inspirasjonskurs som gir innføring i operasjangeren for elevene, og deretter generalprøve i Grieghallen i Bergen. Sesongen 2018/19 er operaen Werther valgt ut som skoleprosjekt for Den kulturelle skolesekken for grunnskoler i Bergen, med tilbud om inspirasjonskurs i uke 8 og 10, og deretter generalprøve på Werther torsdag 14. mars.

Våre operapedagoger besøker skolen og møter elevene i klasse/gruppevis. De vil på en underholdende måte presentere tematikk, karakterer og komponist. I løpet av dette inspirasjonskurset, som tar ca. to timer, vil elevene også bli aktivisert med noen lekende og praktiske utfordringer. (For Werther: Uke 8 og 10 i 2019)

På generalprøven i Grieghallen er det på tide å møte den storslåtte operaen - med fullt orkester og sangere, samt kostyme og scenografi - og til siste prøve før den store premieren! (For Werther: torsdag 14. mars 2019 kl 11.)

Antall plasser er begrenset, så "første-mann-til-møllen"-prinsippet gjelder. Påmelding til Prosjekt Opera for Werther skjer via skjemaet på www.dksbergen.no


VIDEREGÅENDE SKOLER: INTRODUKSJONSFORESTILLING & GENERALPRØVE
Elever i videregående har nådd en alder og en modenhet som setter dem i stand til å gjøre viktige valg for fremtiden, bl. a. hvilke kunstformer som appellerer til dem og som vil kunne gi verdifullt påfyll i hverdagen. I tillegg står noen overfor valg av yrker innenfor ulike kunstfag.

Elevene blir invitert til generalprøven på våre operaer i Grieghallen. I forkant får videregående skoler i Hordaland tilbud om en introduksjonsforestilling som besøker skolen. Tre kunstnere behandler tematikk og karakterer i operaene på en underholdende måte, samtidig som de presenterer komponistene og tiden de levde i.

Send e-post til info@bno.no dersom din skole ønsker mer informasjon og påmelding til introduksjonsforestillinger.


GENERELT OM OPERA I SKOLEN

Den kulturelle skolesekken i Bergen og Bergen Nasjonale Opera har i en årrekke hatt et godt samarbeid. Elever på grunnskolene i Bergen får gjennom samarbeidet møte operakunst på et profesjonelt nivå. I samarbeid med Hordaland fylkeskommune kan vi gi samme tilbud til videregående skoler. Prosjekt Opera - inspirasjonskurs og generalprøve.

Vi tror at aktiv deltakelse er den beste måten å bli kjent med opera på. Derfor inviterer vi barn og unge til å delta i skapende prosesser sammen med våre operapedagoger. Gjennom deltakelse i BNOs prosjekter vil barn og unge få økt kunnskap, selvfølelse, selvinnsikt og trygghet. På den måten bidrar også prosjektene til barnas allmenne utvikling.


TIDLIGERE PROSJEKTER

Tidligere har det også vært mulig å melde seg på Write a Science Opera-prosjekter (WASO) i samarbeid med Høyskolen Stord Haugesund (HSH). Dette er prosjekter der de unge selv utviklet sine ideer, tekster og musikk til musikkteaterforestillinger.

BNO lager også opera for og med barn og unge. Ungdomsoperaen Alt om min familie hadde urpremiere i Fana kulturhus januar 2014.

Bilder fra tidligere prosjekter:

Relaterte artikler