Skip to main content

Ingunn Kilen

Ingunn Kilen startet sin sangutdannelse da hun var 33 år gammel. Før det jobbet hun som butikkslakter og sang i kor. Hun har nå en Bachelor og en Mastergrad i Opera og er i ferd med å etablere seg både nasjonalt og internasjonalt.